Genre: Funk

Events

27
Aug
27
Aug
2435 Kaanapali Pkwy, Bldg I-1, Lahaina, HI 96761
Sun, Aug 27, 2023 @ 1:00 PM - 3:00 PM
27
Aug
27
Aug
130 Kai Malina Pkwy, Lahaina, HI 96761
Sun, Aug 27, 2023 @ 5:30 PM - 7:30 PM
29
Aug
29
Aug
130 Kai Malina Pkwy, Lahaina, HI 96761
Tue, Aug 29, 2023 @ 5:30 PM - 7:30 PM
31
Aug
31
Aug
910 HI-30 #55, Lahaina, HI 96761
Thu, Aug 31, 2023 @ 3:00 PM - 5:00 PM
31
Aug
31
Aug
840 Waine’e St. Lahaina, HI 96761
Thu, Aug 31, 2023 @ 6:00 PM - 8:00 PM
31
Aug
31
Aug
602 Front Street, Lahaina, HI
Thu, Aug 31, 2023 @ 8:00 PM - 10:00 PM
01
Sep
01
Sep
130 Kai Malina Pkwy, Lahaina, HI 96761
Fri, Sep 1, 2023 @ 3:00 PM - 5:00 PM
01
Sep
01
Sep
700 Office Rd, Lahaina, HI 96761
Fri, Sep 1, 2023 @ 5:00 PM - 9:00 PM
01
Sep
01
Sep
2435 Kaanapali Pkwy, Bldg I-1, Lahaina, HI 96761
Fri, Sep 1, 2023 @ 7:00 PM - 9:00 PM
02
Sep
02
Sep
2435 Kaanapali Pkwy, Lahaina, HI 96761
Sat, Sep 2, 2023 @ 2:00 PM - 4:00 PM
02
Sep
02
Sep
700 Office Rd, Lahaina, HI 96761
Sat, Sep 2, 2023 @ 5:00 PM - 9:00 PM
02
Sep
02
Sep
1794 S Kihei Rd, Kihei, HI 96753
Sat, Sep 2, 2023 @ 8:00 PM - 10:00 PM